FOR WOOD
Odebírat novinky
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany

Poslední vlna kotlíkových dotací odstartuje v krajích na konci jara


České domácnosti mají do konce letošního srpna poslední možnost požádat si prostřednictvím kotlíkových dotací o finanční podporu na výměnu neekologického zdroje vytápění. Od 1. září 2022 totiž začne ze zákona platit zákaz vytápět starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

 

Z fondů EU je na kotlíkové dotace vyhrazeno 5 miliard korun, jsou ale připraveny i další finanční prostředky, které postačí k výměně dalších až padesát tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Částku rozdělí mezi jednotlivé kraje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

 

O dotaci lze žádat v případě náhrady kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. O podporu je možné se ucházet i zpětně, základní podmínkou je to, že k výměně zastaralého zařízení došlo po 1. lednu 2021.

 

Nastavení dotací vychází vstříc nízkopříjmovým skupinám obyvatelstva, které budou moci získat na pořízení nového ekologického zdroje dotaci ve výši až 95 %, a to včetně poskytnutí zálohy na tuto investici (minimálně 60 % z dotace). Nízkopříjmovou domácností se rozumí taková, ve které každý její člen vydělal v roce 2020 v průměru maximálně 170 900 korun čistého příjmu. Výdělky dětí se považují vždy za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé domácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že na dotaci dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu za celý rok.

 

Automatický nárok na dotaci mají domácnosti, kde žadatel a všichni její členové pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.

 

Žádost o dotaci je třeba podat do 31. srpna 2022 na některém z krajských úřadů. Příjem žádostí plánují kraje spustit koncem jara, probíhat bude elektronicky.

 

Zaregistrování žádosti do uvedeného termínu znamená pro zájemce o dotaci mimo jiné to, že i když do této doby nestihnou kotel ve své domácnosti vyměnit, tak jim v případě pozdější kontroly z úřadů nemusí hrozit finanční sankce. „Toto metodické doporučení jsme vydali směrem k obcím s rozšířenou působností, které kontroly provádí, s ohledem na omezené kapacity topenářů a dodavatelů. Věřím, že se jím budou obce řídit. Naším cílem není pokutovat, ale do odloženého data neekologické kotle vyměnit, aby se nám všem lépe dýchalo,“ vysvětluje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

 

O finanční podporu na výměnu kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Připravena je pro ně dotace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ), kde příjem žádostí již probíhá a je zde možné dosáhnout na dotaci až do výše 50 %, a to bez prokazování výše příjmů. V NZÚ si navíc může žadatel nakombinovat různá ekologická opatření (např. výměnu zdroje a zateplení objektu) a získat tak k dotaci navíc ještě bonus až 90 000 korun.

 

Podmínky kotlíkových dotací podrobně na www.kotlikydotace.cz
Informace o programu NZÚ na www.novazelenausporam.cz

 


Více
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva 2024

Facebook